0906.322.068 contact@bitour.vn

tttg-1827394

CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH BI TOUR

THỎA THUẬN THAM GIA TOUR

Thỏa thuận tham gia tour, sau đây gọi là “Phiếu Thỏa Thuận”, được thực hiện vào ngày…………tháng……………..năm……..,

bởi Công ty TNHH TMDV Du Lịch Bi Tour (Sau đây gọi là “Bitour”), và

Ông/Bà:                                                                         , mang CMND/ Hộ chiếu số  :
Địa chỉ:                                                                          (Sau đây được gọi là “Khách hàng”).

Xét rằng: Bitour hoạt động kinh doanh du lịch trải nghiệm thiên nhiên, bao gồm dịch vụ vận chuyển, lưu trú, đi bộ đường dài, leo núi, đi xe đạp địa hình, cắm trại và các hoạt động trải nghiệm tại nơi hoang sơ cho khách hàng;

Xét rằng: Khách hàng có nhu cầu sử dụng một hoặc nhiều loại hình dịch vụ du lịch trải nghiệm thiên nhiên do Bitour cung cấp;

Xét rằng: Bitour sẵn sàng cung cấp dịch vụ du lịch cho khách hàng theo các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

  1. Khách hàng chấp nhận quyền hạn của Hướng dẫn viên, tuân thủ các quy định trong việc đi bộ đường dài, leo núi, bảo vệ rừng và thiên nhiên và không chấp nhận trường hợp ngoại lệ;
  2. Bitour sẽ không nhận trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất cứ khách hàng nào vi phạm bất cứ quy định và pháp luật Việt Nam;
  3. Tùy thuộc vào các yếu tố an toàn, hoặc thay đổi của điều kiện thời tiết khách hàng đồng ý rằng Bitour có thể chỉnh sửa và thay đổi lịch trình đối với tất cả các tour dựa vào lịch trình có sẵn.
  4. Khách hàng đồng ý rằng Bitour tổ chức các tour trải nghiệm thiên nhiên có đòi hỏi về thể lực, thực hiện tại vùng sâu vùng xa, nơi các điều kiện sinh hoạt có thể thiếu thốn hoặc chênh lệch so với cuộc sống hàng ngày. Khách hàng chấp nhận các rủi ro và từ bỏ quyền khiếu nại Bitour cho bất cứ tai nạn hoặc ốm đau nào xảy ra trong trường hợp khách hàng không tuân thủ theo các quy định từ Bitour
  5. Bitour giữ quyền sở hữu và sử dụng hình ảnh, video trên hành trình do đội ngũ nhân viên Bitour sản xuất cho công tác truyền thông, quảng cáo và các mục đích hợp tác khác miễn phí. Trong trường hợp khách hàng không muốn sử dụng hình ảnh của khách hàng vui lòng viết rõ

ở đây: ………………………….

  1. Nếu hành trình kết thúc không đúng như dự kiến vì những lý do khách quan, hoặc trường hợp Khách hàng phải kết thúc hành trình trước do điều kiện sức khỏe/thể lực; Khách hàng đồng ý rằng Bitour sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí phát sinh nào (ăn nghỉ, máy bay, phương tiện đi lại)
  2. Khách hàng đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thiết bị được giao (nếu có) và khách hàng phải chịu chi phí bồi thường nếu làm mất hoặc để quên thiết bị;
  3. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên như leo núi, cắm trại luôn tồn tại các yếu tố rủi ro, nguy hiểm không liên quan đến các yếu tố bảo đảm an toàn trong phạm vi các dụng cụ do công ty cung cấp, trong trường hợp này Bitour sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào về người và tài sản.

Các điều khoản của Phiếu Thỏa Thuận này  phải được đọc đầy đủ, không tách rời và được hai bên thực thi.

Dưới sự làm chứng, Bitour và khách hàng cùng đồng ý thực hiện và ký tên trên phiếu miễn trừ này.

Khách hàng:

Ông/Bà:

Chữ ký:

Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:

SĐT:

Địa chỉ:

0906.322.068