vi 0906.322.068 contact@bitour.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
0906.322.068 contact@bitour.vn
vi

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Bitour x WWF-Việt Nam: Hợp tác giảm cầu ngà voi

🐘Voi là loài động vật thông minh giàu cảm xúc. Cũng như chúng ta, voi sống cùng với gia đình gồm 3 thế hệ : Voi bà, voi mẹ và voi con. Và đôi khi vô tình hay hữu ý, gia đình chúng lại phải tan đàn xẻ đám chỉ bởi chiếc ngà.

Thời đại của chúng ta đã phải chứng kiến sự chia tay vĩnh viễn với nhiều loài thú lớn. Việt Nam đã mất đi cá thể tê giác một sừng Ja-va cuối cùng. Hổ Đông Dương ở Việt Nam cũng coi như bị tuyệt chủng về mặt sinh thái.

❗Còn voi thì sao? Đừng để chúng phải biến mất trong thời đại của ta.

👉Đọc thêm câu chuyện về voi tại đây: https://vietnam.panda.org/…/illeg…/noi_khong_vi_nga_voi/

Không chỉ dừng lại ở sự kiện Giờ Trái Đất 2020, Bitour hân hạnh đồng hành cùng WWF-Việt Nam trong chiến dịch ‘Nói không với ngà voi’. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành động: KHÔNG mua bán ngà voi và sản phẩm làm từ ngà voi.
#NoiKhongVoiNgaVoi #SayNoToIvory #Bitour #WWFVietNam #BacktoNature 

Leave a Reply

0906.322.068