0906.322.068 contact@bitour.vn

Bitour Cares | GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN CÁC HÀNH TRÌNH CÙNG BI

Bitour Cares | GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN CÁC HÀNH TRÌNH
CÙNG BI
Bitour Cares là cam kết của Bitour trong xuyên suốt quá trình hoạt động nhằm giữ
gìn và bảo tồn thiên nhiên, văn hoá bản địa, thông qua các hoạt động như: Giảm lượng rác thải nhựa trên hành trình, Giảm tác động của hoạt động du lịch đến thiên nhiên, Thu dọn rác thải tại các địa điểm thông qua các chiến dịch tình nguyện, Trách nhiệm với Cộng đồng tại các địa phương mà Bi ghé thăm,…
Và để cụ thể hoá cam kết này một cách xuyên suốt và nhất quán hơn, từ tháng 6/2020, Quỹ Bitour Cares được thành lập với ngân sách trích ra từ doanh thu của Bitour. Theo đó, với mỗi lượt khách tham gia các hành trình cùng Bi và Cam kết tuân thủ các quy định về Bảo vệ môi trường & Quản lý rác cá nhân, 10.000 VNĐ sẽ được trích vào quỹ Bitour Cares. Quỹ này sẽ được dùng để thực hiện các chương trình Cộng đồng và được Bi công khai trực tiếp trên Website.
Cảm ơn tất cả các bạn vì đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Bi trong suốt thời gian qua và trên những hành trình sắp tới. Hãy cùng Bi, làm những điều “tử tế – bé nhỏ” một cách đều đặn, để gom góp thành những điều “tốt đẹp – lớn lao” một ngày không xa.
Chi tiết về Bitour Cares, số lượng khách hàng đăng ký tham gia chương trình và những chương trình hoạt động sắp tới sẽ được cập nhật liên tục mỗi tuần tại link:
https://bitour.vn/about-us/bitour-cares/

#BacktoNature #BitourCares

0906.322.068