vi 0906.322.068 contact@bitour.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
0906.322.068 contact@bitour.vn
vi

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Sống giàu trải nghiệm

Vì cuộc đời được đo bằng những trải nghiệm.Vậy sao ta còn chưa lên đường?

Cơ duyên mình biết đến Bi và chọn Bi làm bạn đồng hành chỉ trong 1 đêm. Những trải nghiệm tuyệt vời mà Bi đem lại cho mình trong cung đường BGM thật sự không quên được. Trải nghiệm cùng Bi chợt khiến mình nhận ra những điều giá trị của cuộc sống là “Hãy nhân lúc lưng còn thẳng, chân còn khoẻ,mặc bộ đồ mình thích, đi đến những nơi mình muốn và làm những điều mình tâm đắc
0906.322.068