0906.322.068 contact@bitour.vn

Day

March 4, 2021

TIPS FOR MUSCLE RECOVERY AFTER TREKKING?

TIPS FOR MUSCLE RECOVERY AFTER TREKKING? Soreness is inevitable after trekking. Proper and in time muscle recovery after a hard...
Read More

STORY OF THE SHOES – HOW TO CHOOSE SHOES FOR OUTDOOR ACTIVITIES?

  STORY OF THE SHOES – HOW TO CHOOSE SHOES FOR OUTDOOR ACTIVITIES? The previous article I compared between Sneaker,...
Read More

HOW TO PREPARE FOR A TREK TA NANG – PHAN DUNG WITH BI?

HOW TO PREPARE FOR A TREK WITH BI?   “This may be the first time you have participated in trekking...
Read More

HOW TO PREPARE FOR A STREAM AND WATERFALL TREK WITH BI?

  HOW TO PREPARE FOR A STREAM AND WATERFALL TREK WITH BI? “How to prepare for a stream and waterfall...
Read More

HOW TO PREPARE FOR A CYCLING THROUGH THE JUNGLE WITH BI?

HOW TO PREPARE FOR A CYCLING THROUGH THE JUNGLE WITH BI? “This may be the first time you have participated...
Read More

Nên chuẩn bị gì khi trekking Chư Bluk cùng Bi?

Chuẩn bị gì cho chuyến trekking Chư Bluk là câu hỏi của không ít fan trekking yêu suối mến rừng...
Read More
thac-k50

Nên chuẩn bị gì cho chuyến trekking Thác K50 cùng Bi?

Chuẩn bị cho chuyến trekking suối thác như thế nào là câu hỏi của không ít fan trekking yêu suối...
Read More

Nên chuẩn bị gì cho chuyến trekking Bù Gia Mập cùng Bi ?

Chuẩn bị cho chuyến trekking suối thác như thế nào là câu hỏi của không ít fan trekking yêu suối...
Read More

HOW TO PREPARE FOR A TRIP CONQUERING THE EAST POLE WITH BI?

  “This may be the first time you have participated in conquering the Easternmost Point experience with Bi, or you...
Read More

Nên chuẩn bị gì cho chuyến đạp xe xuyên rừng Mã Đà – Trị An cùng Bi?

Đây có thể là lần đầu bạn tham gia trải nghiệm những chuyến đạp xe xuyên rừng, cũng có thể...
Read More
1 2
0906.322.068