vi 0906.322.068 contact@bitour.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
0906.322.068 contact@bitour.vn
vi

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Day

Tháng Một 17, 2021
Chúc mừng chương trình Marketing Generators 2020 với sự quan tâm của hơn 2000 sinh viên đến từ các trường trong khu vực TP Hồ Chí Minh đã kết thúc thành công và tốt đẹp. Trong 2 tháng qua, Bitour tự hào được đồng hành cùng chương trình và các bạn sinh viên hướng dẫn,...
Read More
Voi là loài động vật thông minh giàu cảm xúc. Cũng như chúng ta, voi sống cùng với gia đình gồm 3 thế hệ : Voi bà, voi mẹ và voi con. Và đôi khi vô tình hay hữu ý, gia đình chúng lại phải tan đàn xẻ đám chỉ bởi chiếc ngà. Thời đại...
Read More
0906.322.068